Sunday, January 23, 2011

KONVO 19 FEB

PARA PELAJAR SEKELIAN

KAMU SEMUA AKAN KONVO PADA 19 FEB.

SILA LAWATI LAMAN WEB HTTP://BIOMED.UNISEL.EDU.MY

SEMUA PELAJAR DIKEHENDAKI MENJAWAB/REPLY KEPADA PN QIESTY DI EMAIL

qiesty@unisel.edu.my

sila nyatakan
nama
no matrik
no hanfon
alamat
kehadiran : YA / TIDAK...

jumpa di majlis konvo nanti...

No comments:

Post a Comment